Strona główna | Więcej kleju w kleju? Negatywne wyniki. Nie tylko

Więcej kleju w kleju? Negatywne wyniki. Nie tylko

Sytuacja na rynku materiałów budowlanych w niektórych branżach jest zła. Do obrotu wprowadzane są wyroby, których rzeczywiste właściwości użytkowe nie odpowiadają deklarowanym. Jest to sytuacja szkodliwa dla nabywców, ale także dla rzetelnych producentów. Znikome efekty działań Nadzoru Budowlanego - organu państwa, który winien kontrolować rynek wyrobów budowlanych, tworzą narastające poczucie bezkarności u oszukujących producentów.

Od 2010 roku Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa prowadzi cykliczne konsumenckie badania materiałów budowlanych a ich publikowane wyniki znacząco oddziaływają na rynek. Mimo umiarkowanych możliwości finansowych Związku i jego Członków oraz ograniczonego zakresu prowadzonych badań, wydaje się, że sytuacja na rynku w efekcie działań Związku ulega powolnej poprawie. O ile w 2010 roku wyniki jedynie 30% badanych klejów były prawidłowe, o tyle rezultaty tegorocznych badań pozytywnie zaskakują – jedynie 30% przebadanych próbek nie spełniło deklarowanych parametrów.

Na przełomie kwietnia i maja 2012 r. na zlecenie Związku rozpoczęto pierwszą serię badań przyczepności 25 klejów do styropianu. Badanie przeprowadził Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie w warunkach laboratoryjnych, w stanie powietrzno-suchym zgodnie z ETAG 004:2011. Badania klejów do styropianu dotyczyły 25 producentów, w tym obligatoryjnie producentów – Członków Związku. Z zakupionych klejów zostały utworzone dwie próbki: próbka „A” - do badania i „B” - próbka kontrolna. Próbki zostały oznakowane kodami, a protokół kodowania przekazany Związkowi. Próbki „A” zostały dostarczone do Zakładu Badań Kontrolnych a próbki „B” były przechowywane we właściwych warunkach. Wyniki badań w postaci sprawozdań przekazano Związkowi, który dokonał dekodowania – identyfikacji wyników z konkretnymi producentami.

Z przebadanych klejów blisko 30% - 7 próbek - uzyskało wynik poniżej dopuszczalnej wartości. Przyjęta procedura przewidywała możliwość badania próbki „B”, z której skorzystała większość producentów, których wyroby uzyskały wynik negatywny. Badania próbek „B” potwierdziły pierwotne, negatywne wyniki. W jednym przypadku (patrz tabela), uzyskana wartość znacznie odbiegała od wyniku pierwotnego (choć pozostawała negatywna), dlatego wykonano jeszcze jedno badanie, którego wynik potwierdził, że badany klej nie spełnia deklarowanych wartości.

Zaistniałe różnice w wynikach, choć nie zmieniające oceny, są dopuszczalne dla tej metody badania. Warto też podkreślić, że większość producentów „nieudanych” klejów bardzo poważnie podeszła do wyników, szukając rzeczywistych przyczyn błędów, w odróżnieniu od kilku producentów z innej branży, którzy próbowali podważać negatywne wyniki badanych wyrobów zastraszając Związek i dyskredytując jego działania.

Należy pamiętać, że otrzymane wyniki przyczepności klejów odnoszą się wyłącznie do zakupionych klejów i nie upoważniają do uogólniania w ocenie producenta i jego wyrobów. W myśl zasady transparentności działań Związku, instrukcja zakupów i badań wyrobów budowlanych jest dostępna na stronie Związku www.dlabudownictwa.pl. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w tej chwili prowadzona jest kolejna, druga seria badania klejów. Równocześnie Związek informuje, że we wrześniu badane będą też inne (z innej branży) wyroby budowlane.Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa organizacja skupiająca 28 przedsiębiorstw, której celem jest występowanie z ramienia Członków i zgodnie z interesem publicznym wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Związek czynnie uczestniczy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działając w przekonaniu, że w przyszłości nastąpi integracja środowiska reprezentowanych branż, legislacyjnego i naukowego, ZPPMdB współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wniosków. Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w procesie produkcji, certyfikacji, obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Związek jest członkiem PKPP Lewiatan.

Kontakt: Eliza Kruppik, +48 606 689 895, e.kruppik@dlabudownictwa.pl

Źródło: Związek Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej