Strona główna | RealizacjeBłędy w ocieplaniu balkonów

Błędy w ocieplaniu balkonów

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza dotycząca jakości robót ociepleniowych balkonów oraz pozostałej części elewacji budynku wielorodzinnego. Zakres opracowania zawiera opis wykonanych robót budowlanych, występujących błędów i wad oraz ocenę możliwości ich naprawy.

Braki tynku w narożniku poziomym wewnętrznym, niezdemontowana listwa
Fot. J. Włodarczyk


Opracowanie zostało wykonane już po zakończeniu robót. Ocena dotyczy tylko warstw zewnętrznych tj. podkładu tynku i robót malarskich. Podczas wizji lokalnej zauważono m.in. pęknięcia tynku na ścianach zewnętrznych. Po wykonaniu odkrywek stwierdzono brak siatki i oraz jej niewłaściwe zatopienie. Spowodowało to rozszerzenie zakresu ekspertyzy na całą elewację.

Zakres prac ociepleniowych
Obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o wysokim standardzie. Elewacja została wykonana z elementów wylewanych na mokro żelbetowych ścian poprzecznych i płyt balkonowych. Ścianę podłużną budynku wykonano z bloczków z betonu komórkowego. W ścianie podłużnej znajdują się otwory stolarki balkonowej, w których obsadzono okna i drzwi balkonowe.


Niejednolita faktura. Nadlew na krawędzi poziomej balkonu

Fot. J. Włodarczyk

Zakres prac przy ociepleniu balkonów obejmował:
 • izolację termiczną ściany podłużnej (styropian o grubości 14 cm),
 • izolację termiczną ścian poprzecznych i spodu płyty balkonowej (styropian o grubości 10 cm),
 • izolację termiczną czoła płyty balkonowej i ściany poprzecznej (styropian o grubości 5 cm),
 • wykonanie wzdłuż krawędzi otworu okiennego opaski dekoracyjnej ze styropianu,
 • wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie,
 • wykonanie podkładu tynkarskiego,
 • wykonanie tynku na styropianie (baranek 1,5 mm)
 • wykonanie gruntowania i robót malarskich na całej powierzchni tynkowanej.
Powyższe prace zostały wykonane w technologii firmy Atlas. Materiały niezbędne do wykonania powyższych prac (z wyjątkiem styropianu) dostarczał generalny wykonawca. Ponieważ prace tynkarskie wykonywane były po zamontowaniu stolarki drzwiowej i okiennej w celu wykonania dylatacji pomiędzy stolarką, a tynkiem zastosowano plastikową listwę dystansową. Okna zabezpieczono folią PCV. Wykonawcą była firma zewnętrzna.

Opis wad i usterek
Kryterium prawidłowego wykonania robót ociepleniowych przyjęto na podstawie instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej: „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” część C: Zabezpieczenia i Izolacje zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Sprawdzenie wyglądu powierzchni warstwy zbrojonej należy przeprowadzić wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w świetle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być jednolita pod względem faktury i barwy. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. Wyprawa powinna trwale przylegać do podłoża. Sprawdzenia równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3 mm, i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego powinny być nie większe niż 2 mm na długości 1 m, i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku. Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na 1 m. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1 mm.


Nierówna faktura ściany. Bąble. Braki tynku w narożniku
Fot. J. Włodarczyk

Wykonane prace nie spełniły powyższych kryteriów. Powierzchnie są niejednolite, faktura tynku nierówno zatarta, występują prześwity i przebarwienia. Na powierzchniach występują pęcherze (bąble) i niewielkie pojedyncze pęknięcia. Nie zostały zdemontowane listwy dystansowe. W okolicach listew pojawiają się dziury (ubytki podkładu). Krawędzie poziome balkonów z nadlewami i ubytkami materiału tynkarskiego. Narożniki zewnętrzne(wypukłe) miejscami obłe nie prostolinijne. Narożniki wewnętrzne (wklęsłe) nie prostolinijne, miejscami półokrągłe. Obróbki blacharskie zostały pochlapane zaprawą i farbą. Nie usunięto resztek zaprawy z powierzchni balkonów, miejscami zostały pobrudzone szyby i ramiaki okien.Uszkodzona powierzchnia tynku boniowanego
Fot. J. Włodarczyk


W miejscach gdzie zauważono pęknięcia tynku, po dokonaniu odkrywek okazało się iż wykonawca robót nie wykonał warstwy zbrojonej (brakuje siatki lub zatopienie siatki jest niewłaściwe).

Brak maskownicy narożnej. Niezdemontowana listwa. Nierówna wysokość opaski
Fot. J. Włodarczyk


Przykłady wadliwego wykonania robót pokazano na załączonych do artykułu zdjęciach.


Uszkodzony fragment tynku. Źle wykonana warstwa zbrojona. Brak siatki na styropianie
Fot. J. Włodarczyk

Wnioski i zalecenia
Wykonane prace ociepleniowe balkonów nie spełniają kryteriów instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej. Z uwagi na wymagany wysoki standard budynku oraz rodzaj wad, we wskazanych miejscach, należy:

 • opukać całą elewację młotkiem, w celu zbadania jej powierzchni;
 • w miejscach występowania usunąć pęcherze (bąble) i nadlewy na krawędziach balkonów;
 • usunąć nadmiar tynku z narożników;
 • narożniki doprowadzić do prostoliniowości;
 • usunąć zabrudzenia (stolarki, szyb, posadzek, balustrad, obróbek blacharskich na balkonach);
 • w miejscach braku siatki (parter) należy wkleić dwie warstwy siatki z odpowiednim zakładem;
 • wykonać warstwę zbrojoną, tam, gdzie jest to wymagane;
 • wykonać nowy podkład tynkarski (na baranku) i tynk (baranek 1,5 mm);
 • zagruntować i pomalować całą powierzchnię.
Wykonanie podkładu, tynku, gruntowania i robót malarskich na całej powierzchni jest konieczne ze względu na uniknięcie nierówności na połączeniu warstwy nowej ze starą (zgrzew), a także uzyskania jednolitej faktury tynku i koloru ściany.

inż. Jacek Włodarczyk

Źródło: Tynki, nr 2 (7) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Źle wykonana elewacja - skutki i naprawa błędówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej