Strona główna | Krok po krokuTynki cementowo-wapienne. Wykonanie i pielęgnacja

Tynki cementowo-wapienne. Wykonanie i pielęgnacja

Tynki cementowo-wapienne jako jeden z elementów nowoczesnych technologii dla budownictwa nie są trudne do wykonania, ale wymagają trochę umiejętności i staranności od tynkarzy w czasie wykonywania poszczególnych etapów technologicznych.

Fot. Dolina Nidy

Wymagają oczywiście również znajomości wymagań normowych, egzekwowanych przez inspektorów nadzoru i przyszłych użytkowników oraz świadomości, że prawidłowe wykonanie tynków powinno zagwarantować satysfakcjonującą lokatorów wysoką jakość ścian i sufitów użytkowanych pomieszczeń.    

Gotowe, przygotowane fabrycznie tynki cementowo-wapienne nowej generacji są zazwyczaj tak zaprojektowane, aby tynkarze mogli wykonywać przy zachowaniu standardów toku technologicznego bardzo równą i gładką powierzchnię odpowiadającą wymaganiom co najmniej III kategorii wg normy PN-70 B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze.

Dużym atutem nowych tynków jest specjalny dobór wyselekcjonowanych składników o drobnym uziarnieniu nieprzekraczającym 0,5–0,6 mm, co umożliwia dokładne wyrównanie i idealne zatarcie powierzchni tynku do jednakowej faktury.

Dotychczasowa praktyka budowlana potwierdza, że starannie wykonany tynk cementowo-wapienny nie wymaga dodatkowego szpachlowania, a po wyschnięciu można go bezpośrednio malować zgodnie z zaleceniami producenta danej farby.

Tynki maszynowe cementowo-wapienne wewnętrzne (lekki, super lekki), oferowane przez Atlas pod marką Doliny Nidy przeznaczone są do nakładania na typowe podłoża mineralne (ceramiczne, betonowe, silikatowe, z betonu komórkowego – siporeks) w warunkach zakresu zalecanych temperatur od +5 do +25oC (dotyczy to zarówno temperatury powietrza, jak też tynkowanego podłoża).


Fot. Dolina Nidy

Uwarunkowania projektowe i realizacyjne danej budowy oraz różny stopień przygotowania zawodowego brygad tynkarskich wymaga podkreślenia kilku praktycznych wskazówek przydatnych w czasie wykonywania tynków cementowo-wapiennych. W typowych standardowych warunkach budowy należy pamiętać o kilku zasadach, które ułatwią nam dobre wykonanie, wysoką jakość i wyeliminują obawy o ich wieloletnią trwałość:
1.    Zaczynamy od starannej oceny podłoża, które powinno być:
  • w miarę równe, nośne i mocne,
  • wystarczająco stabilne,
  • równomiernie chłonne,
  • dojrzałe i suche,
  • wolne od zanieczyszczeń – czyste,
  • wolne od wykwitów,
  • nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5oC.
    Jest koniecznością technologiczną spełnienie w/w wymagań, aby przystąpić do planowanych prac tynkarskich. Wszelkie uproszczenia lub tzw. oszczędnościowe skróty wykonawcze, mogą przynieść negatywne efekty nie tylko w czasie obróbki tynku, ale też jego jakości, a nawet późniejszego użytkowania.
2.    W ramach przygotowania podłoża, zalecamy zagruntowanie szczególnie bardzo chłonnych podłoży (betony komórkowe, siporex) preparatem gruntującym Euro-Grunt oraz gładkich podłoży preparatem gruntującym Inter-Grunt).
    Preparaty te wyrównują chłonność podłoży, eliminują nadmierne odciąganie z narzuconej zaprawy tynkarskiej wody zarobowej, która jest niezbędna do przebiegu procesu fizykochemicznego zaprawy tj. hydratacji składników, wiązania i twardnienia tynku.
3.    Gruntowanie zalecamy też przy renowacji starych podłoży po skuciu starego tynku i starannym wyczyszczeniu podłoża. Alternatywą może być wyczyszczenie (odkurzenie) podłoża i staranne spłukanie podłoża strumieniem czystej wody. O wyborze technologii winien zadecydować doświadczony wykonawca, który udziela gwarancji na właściwą jakość i trwałość wykonanych tynków.
4.    Następnie Obrzutka Cementowa o grubości 3–4 mm wykonana 2–3 dni wcześniej jako warstwa sczepna (od lat znana jako popularny „szpryc”) jest konieczna praktycznie na wszystkie podłoża. To jest warstwa, która decyduje o dobrej przyczepności i stabilności warstwy tynku.
    Ważne jest, aby zaprawa obrzutkowa nie była o rzadkiej konsystencji, która po narzucie tworzy zwisające szkliste sopelki o ograniczonej przyczepności warstwy tynku i obrzutki. Zatem jednoznacznie zalecamy narzut obrzutki zagęszczonej do uzyskania chropowatej, szorstkiej i mocnej powierzchni.


Fot. Dolina Nidy

5.    Dalej narzut zaprawy tynkarskiej o gęsto plastycznej konsystencji w grubości warstwy 5–30 mm. Przy wyższych temperaturach w okresie wiosenno-letnim jest możliwy cykl narzutu i obróbki jednodniowy tj. narzut w godzinach porannych i wyrównanie łatą H, a w godzinach popołudniowych wyrównanie łatą T (skrobanie), nawilżenie i zacieranie (gładzenie powierzchni). Powierzchnia tynku winna być dostatecznie związana – utwardzona, aby warstwa zaprawy tynkarskiej nie wyrywała się, a skrobała umożliwiając uzyskanie jednakowej równej powierzchni gotowej do końcowej obróbki.
6.    Pielęgnacja tynku cementowo-wapiennego – bardzo ważna sprawa. Tynk cementowo-wapienny, szczególnie drobnoziarnisty ze względu na swój skład recepturowy jest dużo więcej narażony na skurcze liniowe w czasie szybkiego wysychania niż tynki gipsowe. Zatem wymaga też dużo więcej dbałości w czasie wysychania. Bardzo destrukcyjnie wpływają na świeży tynk przeciągi, mała wilgotność i nasłonecznienie.
    Zaleca się utrzymywanie przez kilkanaście dni podwyższonej wilgotności wytynkowanych pomieszczeń, a najlepsze jest codzienne nawilżanie powierzchni tynku rozproszoną mgiełką wodną przy zamkniętych otworach wentylacyjnych i komunikacyjnych.
7.    Następnie bardzo łagodna wentylacja pomieszczeń, bez nasłonecznienia i przeciągów (przyjazne jest wolne i długie wysychanie tynków cementowo-wapiennych w okresie do 28 dni).
8.     Końcowe wykańczanie powierzchni tynków (malowanie, tapetowanie itp.) możemy wykonywać po osiągnięciu wilgotności nieprzekraczającej 1%.

Taki sposób technologicznego postępowania podnosi nie tylko trwałość fizykochemiczną, ale też jakość faktury powierzchni tynków cementowo wapiennych, które dobrze wykonane i pielęgnowane nie zawsze muszą być potem szpachlowane czy gładzone, a umożliwiają uzyskanie wysokiej końcowej satysfakcji wykonawczej i inwestorskiej.

Marek Tomasik
dyr. ds. szkoleń Doliny Nidy
Grupa Atlas


Źródło: TYNKI, nr 6 (25) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Tynk wapienno-cementowy
Tynki wapienne
Jaki tynk? Gipsowy czy cementowo-wapienny?
Tynki wapienne i cementowo-wapienne. Tradycja nie do pogardzenia
Dekoracyjne tynki wapienne
Tynk wapienny Baumit Klimawhite - przyjazny mikroklimat w każdym domu
Przyjemny klimat w pomieszczeniach - tynki na bazie wapna do wnętrz
Tajniki wykonania "oddychających" tynków i gładzi wapiennychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Festool
TEMAT MIESIĄCA
Mamy 30 lat na modernizację wszystkich budynków. Czy Polska na tym skorzysta?

Zgodnie z założeniami nowej dyrektywy, państwa członkowskie UE muszą opracować długoterminową strategię renowacji budynków, zarówno publicznych jak i prywatnych. Plan jest taki, by do 2050 roku wszystkie budynki w Polsce były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (tzw. standard nZEB). Założone plany powinny zawierać także cele pośrednie, które zrealizujemy w latach 2030 i 2040. Czytaj więcej