Strona główna | SprzętRusztowania przejezdne Delta 70

Rusztowania przejezdne Delta 70

Rusztowanie przejezdne Delta opiera się głównie na elementach rusztowania fasadowego. Główną zaletą rusztowania przejezdnego jest możliwość montażu i demontażu systemu, w taki sposób, aby dostosować go do określonych warunków pracy. Często są to miejsca o bardzo ograniczonej przestrzeni.
1. Rygiel z nylami do rolek; 2. Rolka z hamulcem; 3. Rygiel stężający; 4. Stężenie poziome; 5. Złącze palcowe; 6. Rama 70x200; 7. Rygiel przesuwny w pionie; 8. Poręcz wzdłużna; 9. Stężenie pionowe; 10. Pomost aluminiowy ze sklejką; 11. Pomost aluminiowy przejściowy; 12. Poręcz podwójna boczna; 13. Krawężnik boczny; 14. Krawężnik wzdłużny; 15. Rama krańcowa

Elementy rusztowania przejezdnego pojedynczego

Rys. Delta

Firma Delta posiada w swojej ofercie rusztowania przejezdne Delta 70 pojedyncze i podwójne.

Montując rusztowanie Delta 70 pojedyncze, na każdym etapie należy sprawdzić, czy jest ono w pełni wypoziomowane i wypionowane, bo od tego zależy między innymi bezpieczeństwo pracy na nim. Pion i poziom ustawiamy za pomocą rolek gumowych z regulowanym trzpieniem gwintowym, zamontowanych do belki rusztowania przejezdnego. Następnie, na każdym poziomie, kolejno montujemy ramy rusztowania i wszystkie pozostałe elementy rusztowania fasadowego – płytę aluminiową z włazem (ze sklejki) i drabinką oraz usztywniające elementy (stężenia i poręcze), oraz elementy zabezpieczające (krawężniki i poręcze boczne).


Rusztowanie przejezdne pojedyncze

Rys. Delta


Rusztowanie przejezdne z pionem komunikacyjnym spełnia normy rusztowaniowe polskie i europejskie. Przy czym, w pomieszczeniach zamkniętych, maksymalna wysokość pomostu roboczego wynosi 10,45 m, natomiast na otwartej przestrzeni – 8,45 m. Maksymalne obciążenie pomostu roboczego z włazem wynosi 2,00 kN/m2.

Rusztowanie przejezdne podwójne składa się z dwóch pionów rusztowania, z czego jeden stanowi pion komunikacyjny z płytą Alu-sklejkową z drabinką.


Rusztowanie przejezdne podwójne
Rys. Delta

Tak, jak rusztowanie pojedyncze, podwójne wykorzystuje się do prac montażowych, izolacyjnych, elewacyjnych.

Aby w pełni wykorzystać możliwości takiego rusztowania musi być przygotowane odpowiednie podłoże do ręcznego przesuwania danej konstrukcji. Podobnie, jak rusztowanie pojedyncze, podwójne rusztowanie przejezdne z pionem komunikacyjnym spełnia normy rusztowaniowe polskie i europejskie. Przy czym, w pomieszczeniach zamkniętych, maksymalna wysokość pomostu roboczego wynosi 10,45 m, natomiast na otwartej przestrzeni – 8,45 m. Maksymalne obciążenie pomostu roboczego z włazem wynosi 2,00 kN/m2.

Źródło: Tynki, nr 1 (10) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Zabezpieczenia UnimaxDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Akustyka w obiektach sportowych

Sale i baseny to pomieszczenia o dużym czasie pogłosu, który sprawia, że rozchodzący się w nich dźwięk dociera zniekształcony do adresatów, a jego natężenie powoduje zmęczenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, wprowadzając do takich budynków powierzchnie dźwiękochłonne. Przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce. Czytaj więcej