Strona główna | SprzętSilosy na tynki gipsowe

Silosy na tynki gipsowe

Coraz bardziej świadome społeczeństwa zmierzają do szerzenia budownictwa zrównoważonego, w którym wykorzystuje się naturalne materiały, a takim jest właśnie gips.

Fot. Atlas

Spośród wielu definicji budownictwa zrównoważonego, najbardziej wyczerpującą wydaje się ta definiująca je jako zbiór procesów, w wyniku których powstaje budowlany produkt rynkowy (np. wyrób, budynek, budowla, infrastruktura, a także ich bezpośrednie otoczenie), który:
 • poprawia jakość życia i satysfakcjonuje klienta,
 • zapewnia elastyczność i podatność na zmiany użytkowania w przyszłości,
 • zapewnia pożądane właściwości otoczenia społecznego i przyrodniczego,
 • sprzyja inwestowaniu w ludzi i sprzęt w warunkach konkurencyjności,
 • zapewnia wzrost ekonomiczny przy jednoczesnej redukcji skażenia oraz wykorzystania surowców,
 • służy sprawiedliwszemu (szerzej i uczciwiej) podziałowi korzyści wzrostu gospodarczego,
 • polepsza jakość stanu naszych miast i wsi, i chroni walory krajobrazu,
 • wspiera rozwój zrównoważony w skali międzynarodowej.
Na poziomie Komisji Europejskiej, w porozumieniu z przedstawicielami krajów członkowskich i przemysłu budowlanego  już w 1999 r. określono trzy wiodące tematy budownictwa zrównoważonego, a mianowicie:
 • materiały i wyroby budowlane przyjazne dla środowiska,
 • efektywność energetyczna budynków,
 • zarządzanie odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi.
W większość w/w aspektów świetnie wkomponowują się już od kilkunastu lat ze swoimi zaletami i walorami wewnętrzne tynki gipsowe narzucane na podłoże – szczególnie mechanicznie przy użyciu agregatu tynkarskiego.

We współczesnym budownictwie, przy realizowaniu prac budowlanych, dużą rolę odgrywa dobrze pojęta oszczędność przy jednoczesnej redukcji kosztów budowy. Wiele nowobudowanych domów, biurowców i obiektów budowlanych projektowanych w tzw. technologii pasywnej jest wysoko energooszczędnych, dzięki doborowi odpowiednich konstrukcji, materiałów, zastosowaniu efektywnych systemów, w tym ociepleń, nowoczesnej stolarki oraz innych materiałów przynoszących korzyści i oszczędności. Wielu projektantów i inwestorów zauważa też, że zastosowanie tynku gipsowego wewnątrz budynku również znakomicie wpływa na oszczędności zużywanego ciepła. Można więc stwierdzić, że tynki gipsowe są dodatkową, wspomagającą warstwą izolacji cieplnej, a zarazem swoistą klimatyzacją pomieszczeń, równocześnie spełniającą rolę znakomitego izolatora akustycznego i ognioochronnego.


Silosy na tynki
Fot. Atlas


Należy pamiętać o tym, że w dobrze ocieplonych domach, szczelnych i energooszczędnych w znacznym stopniu zostaje zmniejszona ciągła wymiana powietrza (szczególnie, jeżeli nie została przewidziana mechaniczna rekuperacja ciepła), a przez to wzrasta też wilgotność pomieszczeń – dobrze znane wszystkim zroszone okna.

Tynki gipsowe, dzięki swojej specyficznej strukturze, dużej ilości makroporów i stosunkowo dużych kapilarach, wchłaniają nadmiar wilgoci z pomieszczenia, natomiast, gdy w pomieszczeniu jej poziom wyraźnie zmniejszy się, oddają ją do otoczenia samoczynnie regulując jego wilgotność i temperaturę. Zatem stwarzają specyficzny, przyjazny mikroklimat pomieszczeń sprzyjający użytkownikom, którzy oczekują przyjemnego i naturalnego klimatu pomieszczenia.

Tynk gipsowy – równa struktura powierzchni
Zaprojektowane w obiekcie budowlanym tynki gipsowe stosuje się też ze względu na wysoką jakość uzyskanej powierzchni przy możliwie niskim jej koszcie. Ostateczna jakość powierzchni eliminuje konieczność całopowierzchniowego wygładzania. Otrzymaną powierzchnię można wykończyć dowolną techniką: malowaniem, tapetowaniem, bo tynki gipsowe umożliwiają swobodną i dowolną kreację wnętrz zarówno w budownictwie nowym, starym, a nawet zabytkowym.

Efekt końcowy w formie równej oraz gładkiej powierzchni oczywiście najszybciej uzyska wyspecjalizowana firma wykonawcza. Jej pracownicy – tynkarze, dzięki swojemu doświadczeniu oraz wykorzystaniu odpowiednich narzędzi są w stanie osiągnąć przy niskim nakładzie czasu pożądany efekt spełniający wymagania normy i satysfakcjonujący inwestora. Tynki gipsowe można aplikować głównie sposobem maszynowym, a małe powierzchnie również ręcznie. Zastosowanie odpowiedniego agregatu, zalecanej technologii przez wyszkoloną brygadę tynkarską pozwala na wykonanie nawet 150 m2 tynku wysokiej jakości w czasie jednego dnia pracy.

Tynk gipsowy w silosach
W dzisiejszych czasach firmy prowadzące prace budowlane są świadome wymagań klientów, dlatego w swojej pracy chcą wykorzystywać nie tylko materiały najwyższej jakości, ale też zastosować nowoczesne ekonomiczne rozwiązania logistyczne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm wykonawczych, od kilkunastu lat rozwijany jest przyjazny dla nich system sprzedaży tynków gipsowych w silosach, który znakomicie spełnia swoją rolę, szczególnie przy realizacji dużych inwestycji.

System sprzedaży silosowej służy do transportu oraz magazynowania tynków gipsowych i suchych zapraw luzem, a także  mechanizacji i automatyzacji prac tynkarskich.

Zalety systemu silosowego:
 • poprawia organizację, wydajność i jakość prac,
 • zwiększa efektywność prac tynkarskich nawet o 20%,
 • eliminuje uciążliwe i kosztowne prace transportowe, załadunkowe i rozładunkowe,
 • eliminuje problem utylizacji na budowie opakowań papierowych – ochrona środowiska,
 • doskonała logistyka – możliwość dostawy materiału na budowę przez całą dobę,
 • zestaw silosowy jest w każdej chwili mobilny do przemieszczeń i do dalszego transportu,
 • eliminuje straty materiału z uszkodzonych lub zawilgoconych opakowań papierowych,
 • zastępuje magazyny pośrednie na budowie,
 • zajmuje mało miejsca,
 • skraca czas i zmniejsza koszt realizacji prac tynkarskich.
W podsumowaniu należy podkreślić, że mimo wielkości złożonego problemu rozwoju budownictwa zrównoważonego, zespół działań  oraz oferowane produkty tynkarskie świetnie wkomponowują się już teraz w nadchodzącą rzeczywistość budowlaną, poprzez ekologię, oszczędność energetyczną, swoistą klimatyzację pomieszczeń, przyjazność dla środowiska i zdrowia człowieka, w tym także, jako tworzywa antyseptyczne, antygrzybiczne i nieuczulające.

mgr inż. Marek Tomasik,
Dyr. ds. szkoleń Dolina Nidy

mgr inż. Andrzej Janowski Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Firm Tynkarskich


Źródło: Tynki, nr 2 (11) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Optymalizuje proces budowlany, oszczędza środowisko - system silosowy made by BaumitDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Polska ociepla styropianem

Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Polska jest obecnie największym producentem styropianu, z czego aż 80% to płyty do termoizolacji budynków. Coraz większą popularność zdobywa ich grafitowa odmiana, która według ekspertów ma szansę zupełnie zdominować polski rynek. Czytaj więcej