Strona główna | AktualnościGrupa Selena z nowym Członkiem Zarządu

Grupa Selena z nowym Członkiem Zarządu

Rada Nadzorcza Selena FM S.A. w dniu 19 listopada powołała Elżbietę Korczyńską w skład Zarządu i powierzyła jej pełnienie obowiązków CFO do czasu powołania Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych. Obejmując nową rolę - Elżbieta Korczyńska będzie odpowiadać za egzekwowanie przyjętej strategii finansowej Grupy Selena.

"Grupa Selena to podmiot o niekwestionowanej pozycji na rynku polskim, ale także na arenie międzynarodowej. Zasięg produktów Grupy to 70 krajów, co jest zarówno powodem do dumy, jak i stanowi wyzwania związane z optymalizacją kosztów oraz zabezpieczeniem działalności na rynkach o różnej sytuacji polityczno-ekonomicznej. Bardzo dobrze znam działalność Grupy, ponieważ od lat uczestniczę w procesie tworzenia i egzekwowania strategii finansowych. Moim głównym zadaniem, jako pełniącej obowiązki CFO, będzie kierowanie finansami Grupy, tak, aby wspierać aktywny rozwój Grupy i sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. Mam na myśli, m.in. zabezpieczenie ryzyk, trudną sytuację na rynku surowców czy ekspozycję na nieprzewidziane zdarzenia. Doświadczenie całego zespołu Seleny oraz oparte na nowoczesnych technologiach produkty odpowiadające na potrzeby końcowego użytkownika z pewnością przełożą się na osiąganą przez Grupę efektywność m.in. dzięki zrównoważonym nakładom kosztowym potrzebnym do dynamicznego rozwoju sprzedaży" - mówi Elżbieta Korczyńska, nowy członek zarządu, p.o. CFO Grupy Selena.

W Grupie Selena od 2005 roku pełniła m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu w randze Dyrektora Finansowego w jednej ze spółek Grupy Selena, pełniącej rolę centrali dla 19 zagranicznych spółek zależnych, a od roku 2011 zajmowała stanowisko Kontrolera Grupy w Grupie Selena dla ok. 30 spółek zależnych. Odpowiadała jako architekt projektu, za wdrożenie nowego systemu ERP - Microsoft Dynamix AX. Od roku 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Skarbu w Grupie Selena.

W latach 1994-2005 Elżbieta Korczyńska zajmowała stanowiska Corporate Controller, Treasury Director i Director of Planning w American Restaurants sp. z o.o. oraz była członkiem rad nadzorczych i zarządów spółek zależnych tego konglomeratu franczyzowego z branży nieruchomości i restauracji. Odpowiadała za przeprowadzenie fuzji i przejęć w zakresie finansowym oraz opracowanie wraz z zarządem strategii biznesowych i kierowanie operacyjne firmą.

Źródło i zdjęcie: Selena

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa Selena: najwyższa w historii sprzedaż w I kwartale
Grupa Selena: 580 mln przychodów w pierwszym półroczu 2018DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Akustyka w obiektach sportowych

Sale i baseny to pomieszczenia o dużym czasie pogłosu, który sprawia, że rozchodzący się w nich dźwięk dociera zniekształcony do adresatów, a jego natężenie powoduje zmęczenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, wprowadzając do takich budynków powierzchnie dźwiękochłonne. Przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce. Czytaj więcej