Strona główna | AktualnościNowa norma dla akustyki wnętrz: ogólnopolskie szkolenia Ecophon zakończone

Nowa norma dla akustyki wnętrz: ogólnopolskie szkolenia Ecophon zakończone

Dobiegł końca ogólnopolski cykl szkoleń dla architektów organizowany przez firmy Ecophon i Bruel & Kjaer. Eksperci od rozwiązań dźwiękochłonnych oraz pomiarów poświęcili 14 spotkań omówieniu specyfiki nowej polskiej normy akustycznej, która jako pierwsza określa wymagania dotyczące akustyki wnętrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Od stycznia w szkoleniach wzięło udział 600 projektantów biur architektonicznych z całej Polski.

Przedsięwzięcie Ecophon i Bruel & Kjaer miało na celu zapoznanie projektantów z tzw. normą pogłosową "PN-B-02151-4:2015-06, Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań", która została w styczniu br. przywołana w rozporządzeniu ministra infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dla lepszej komunikacji

Norma ma na celu m.in. zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego składowej, jaką jest hałas pogłosowy, a także zapewnienie zrozumiałości mowy umożliwiającej właściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej. Od stycznia 2018 wszystkie wymagania zawarte w normie muszą być uwzględniane w nowo budowanych, przeprojektowywanych i modernizowanych budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, tj. m.in. szkoły, biura, szpitale, obiekty sportowe, dworce czy centra handlowe.

Pół roku szkoleń

Program trwających przez pięć miesięcy szkoleń miał wymiar teoretyczno-praktyczny. Eksperci omawiali przesłanki do wprowadzenia normy, objaśnili funkcjonujące w niej pojęcia, a także wymagania. Nie zabrakło również dobrych praktyk i konkretnych przykładów obiektów zrealizowanych w oparciu o nowe wymogi. Ze względu na szeroki zakres zastosowania normy pogłosowej, uczestnicy mieli okazję konfrontować prowadzone projekty z nowymi wymogami i wziąć udział w dyskusji.

"Na wprowadzeniu normy skorzystają m.in. uczniowie oraz personel szkół, przedszkoli i żłobków, a także pracownicy biur, szczególnie opartych na planie otwartym. Inną grupą beneficjentów są pacjenci oraz obsługa przychodni i szpitali" - mówi Wojciech Jórga, Marketing Manager w firmie Ecophon. "Ze względu na duże zainteresowanie, szkolenia będą kontynuowane w formule indywidualnych spotkań organizowanych na życzenie biur architektonicznych". Na stronie www.ecophon.com/pl znajduje się bezpłatny przewodnik do normy wraz z kalkulatorem chłonności akustycznej, pozwalającym porównać parametry pomieszczenia z wymaganiami.

Źródło i zdjęcie: Ecophon
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Akustyka w obiektach sportowych

Sale i baseny to pomieszczenia o dużym czasie pogłosu, który sprawia, że rozchodzący się w nich dźwięk dociera zniekształcony do adresatów, a jego natężenie powoduje zmęczenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, wprowadzając do takich budynków powierzchnie dźwiękochłonne. Przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce. Czytaj więcej