Strona główna | AktualnościOcieplenie budynków warunkiem czystego powietrza

Ocieplenie budynków warunkiem czystego powietrza

Właściciele budynków jednorodzinnych i osoby planujące budowę nowego domu mogą składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych w ramach programu Czyste Powietrze. Jakie są jego zasady i jak wpłynie on na dalszy rozwój sektora budownictwa?

Unia Europejska zobligowała Polskę do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie stężenia szkodliwych pyłów PM 10 w powietrzu, które są powodowane głównie przez tzw. niskie emisje. W wielu polskich miastach zakazano już stosowania starych kotłów i wprowadzono obowiązek ich wymiany na nowe, efektywne. Teraz ruszył program Czyste Powietrze, realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przewiduje wsparcie inwestycji o charakterze modernizacyjnym, polegających na wymianie kotła, dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji czy stolarki okiennej. Łączny budżet projektu rozpisanego na lata 2018-2029 wynosi 103 mld złotych. Głównym wymogiem, który należy spełnić, jest wymiana źródła ciepła na spełniające rygorystyczne europejskie wymogi sprawności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. Jak wskazują eksperci, program jest bardzo dobrym krokiem w kierunku eliminacji problemu smogu, jednak konieczne jest uświadomienie uczestnikom, że modernizacja systemu grzewczego musi iść w parze z ociepleniem budynku.

Główne założenia programu

Wsparcie finansowe może przyjąć jedną z dwóch podstawowych form: dotacji lub pożyczki. Dotacją objęte są inwestycje, których koszt zawiera się w granicach od 7 do 35 tys. złotych, a jej wysokość jest uzależniona od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, przy czym wyszczególniono 7 grup. Na największą pomoc na poziomie 90% kwalifikowanych kosztów mogą liczyć rodziny z grupy I o dochodzie poniżej 600 zł na osobę, natomiast gospodarstwa z najwyższej VII grupy o dochodach na osobę powyżej 1600 zł, otrzymają 30% dofinansowania. Resztę potrzebnej kwoty będzie można pokryć z oferowanych przez WFOŚiGW pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu. Dodatkowym rodzajem pomocy jest ulga podatkowa, przysługująca wnioskodawcom z VII grupy dochodowej. To mocne wsparcie dla tej części społeczeństwa, która do tej pory nie mogła sobie pozwolić na takie inwestycje. Bardzo pozytywnym elementem nowego Programu Czyste Powietrze jest także fakt, że uwzględnia on dofinansowania na docieplenie budynku.

"Szacuje się, że około 52% emisji pyłów PM 10 pochodzi ze spalin z kotłów na paliwo stałe. Większość budynków w Polsce cechuje się niskim standardem termoizolacji i w związku z tym dużym zapotrzebowaniem na energię, którą trzeba wytworzyć spalając dużą ilość konwencjonalnych paliw. Aby uniknąć wysokich kosztów ogrzewania, użytkownicy tych starych urządzeń stosują tani, niskiej jakości opał. Jeśli więc ograniczymy się do wymiany starego kotła węglowego na gazowy o wysokiej sprawności, koszty ogrzewania drastycznie wzrosną. Nieodłącznym komponentem modernizacji powinno być więc ocieplenie budynku. To bardzo ważna kwestia, którą trzeba uświadomić wszystkim osobom planującym renowację systemu grzewczego. Efektem skutecznej termomodernizacji powinna być bowiem nie tylko ekologiczna zmiana w postaci redukcji emisji, ale przede wszystkim korzyści wynikające z oszczędności finansowych i poprawy komfortu mieszkania" - mówi Cezary Bieżoński, Regionalny Produkt Manager w firmie Knauf Therm.

Dofinansowanie na termoizolację

Lista przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze obejmuje między innymi dofinansowanie na docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące w wysokości do 150 zł za każdy metr kwadratowy ocieplenia. Punktem wyjścia do przeprowadzenia skutecznej modernizacji powinien być jednak audyt energetyczny, na który można otrzymać dofinansowanie do 1000 zł. Dokument ten pokazuje zakres i zasadność ekonomiczną prac, dlatego stanowi on jeden z niezbędnych etapów uczestnictwa w programie.

"Polski rynek ociepleń metodą ETICS jest obecnie jednym z wiodących w Europie. Pod tym względem przewyższamy nawet Niemcy, które przez lata cieszyły się pozycją lidera w zakresie termomodernizacji budynków. Mamy już więc świadomość, że trzeba docieplać budynki, jednak w dalszym ciągu brakuje analizy, planowania i precyzyjnego wykonawstwa. Często termomodernizacje przegród budynków są realizowane bez wcześniejszych obliczeń cieplno-wilgotnościowych ścian i przy użyciu najtańszych styropianów, czasem nawet źle dopasowanych do zastosowania. Program dofinansowań pozwoli zwiększyć budżet takich inwestycji, co przełoży się nie tylko na zwiększenie dynamiki rozwoju tego sektora, ale być może także na podniesienie jakości realizowanych w Polsce ociepleń" - podsumowuje ekspert.

Najczęstsze zastosowanie w ociepleniach budynków znajduje styropian ekspandowany, którego udział w rynku szacuje się na 80%. Jego popularność wynika z najlepszego stosunku ceny do efektu ocieplenia i trwałości, jednak nie należy inwestować w najtańsze produkty. Ze względu na zaniżony wsad surowcowy i obniżone parametry nie gwarantują one spodziewanych efektów modernizacji. Rzetelni producenci styropianu nie tylko pracują nad ciągłym doskonaleniem jego właściwości, lecz także dokładają starań, by poprawić standard wykonawstwa poprzez ułatwienie aplikacji ociepleń. Jednym z takich dobrych przykładów jest styropian grafitowy Knauf Therm ETIXX o parametrze lambda 0,031 W/mK, na którego powierzchni wytłoczono czytelne wskazówki montażowe. Produkowane w procesie formowania pneumatycznego płyty o optymalnej geometrii i rozmiarach większych niż standardowo gwarantują szybką i profesjonalną realizację warstwy termoizolacji.

Źródło i zdjęcie: Knauf Therm
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Wiosenne porządki: ocieplanie fasad otynkowanych

Coś się kończy, coś się zaczyna. Schyłek okresu grzewczego jak zwykle zbiega się w czasie z budzącą się do życia wiosną oraz początkiem sezonu budowlanego. To kwitnący czas dla wykonawców, których kalendarze pęcznieją od kolejnych zleceń na izolację lub termomodernizację domu. A że inwestorzy w dalszym ciągu chętnie stawiają na klasyczne fasady otynkowane, warto przypomnieć sobie zasady poprawnego ocieplania ścian metodą lekką mokrą, znaną też jako ETICS. Czytaj więcej