Strona główna | AktualnościZastosowanie kompletnego systemu ociepleń - jakie są zalety takiego rozwiązania?

Zastosowanie kompletnego systemu ociepleń - jakie są zalety takiego rozwiązania?

Zastosowanie kompletnego systemu ociepleń, zgodnie z projektem oraz zaleceniami producenta, może znacząco poprawić izolacyjność cieplną budynku, bowiem przez ściany zewnętrzne traci on do 40% ciepła. Rzecz jasna, najlepsze parametry uzyskamy wtedy gdy termomodernizacji poddamy również dach, część cokołową i piwnicę, wymienimy okna oraz instalację grzewczą. Inwestycja w ocieplenie ścian zewnętrznych budynku niesie za sobą nie tylko oszczędność energii i zasobów naturalnych, ale także przyjemny mikroklimat wnętrz, gwarantując jednocześnie trwałość i estetykę elewacji. Aby jednak korzyści te nie pozostały jedynie w sferze oczekiwań, warto zadbać o to, aby wszystkie elementy składowe systemu ociepleń pochodziły od jednego producenta i stanowiły kompletne rozwiązanie opatrzone aprobatą techniczną. Dlaczego warto zapomnieć o tzw. "składakach", wyjaśnia Maciej Iwaniec, ekspert w firmie Baumit.

Najbardziej rozpowszechnioną obecnie metodą ocieplania istniejących, a także nowo powstających budynków jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej BSO (Bezspoinowym Systemem Ociepleń) a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą.

W rozumieniu prawa stanowią one wyrób budowlany, podlegając stosownym regulacjom w zakresie wprowadzania do obrotu i ich późniejszego stosowania. Zgodnie z definicją, wyrobem budowlanym może być "rzecz ruchoma, bez względu na sposób jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych" (Ustawa z dn. 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych).


Siła tkwi w systemie, czyli zestawie przebadanych materiałów

"Trwałość i niezawodność wykonanej izolacji termicznej budynku warunkowana jest dobrym wykonawstwem oraz właściwym współdziałaniem poszczególnych elementów systemu ocieplenia, z których każdy pełni w układzie ściśle określoną rolę. Zastosowanie kompletnego - skomponowanego w oparciu o badania i testy - systemu jest zdecydowanie bardziej uzasadnione ekonomicznie niż termoizolacja wykonana przy użyciu przypadkowych materiałów o nieznanych parametrach. - mówi Maciej Iwaniec z firmy Baumit.

"Komponowanie autorskich rozwiązań nie daje żadnej pewności, że taki zestaw będzie prawidłowo spełniał swoje zadania. Fundamentalna różnica polega na tym, że system ocieplenia to produkty pochodzące od jednego producenta, stanowiące spójną całość, wprowadzone do obrotu pod własną nazwą i posiadające Aprobatę Techniczną jako zestaw. Komponenty wchodzące w skład kompletnego systemu ociepleń uzupełniają  się wzajemnie, a optymalnie dopasowane tworzą spójną całość, która gwarantuje dobre właściwości użytkowe i funkcjonalność termoizolacji przez wiele lat. Takie rozwiązania - zaprojektowane i wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną pozwalają na uzyskanie odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku, która umożliwia racjonalne gospodarowanie energią cieplną w domu. Co więcej, tylko systemowa całość daje pewność i trwałość całego układu przy równoczesnym spełnieniu standardów bezpieczeństwa. Stosowanie przypadkowo dobranego układu może doprowadzić m.in. do uszkodzeń mechanicznych elewacji - pęknięcia, odspajanie, rozwarstwienia, które z reguły ujawniają się już po pierwszej zimie. Skutkiem może być również nadmierna wrażliwość fasady na zabrudzenia. Poważną konsekwencją stosowania przypadkowo zestawionych produktów może być także przesadne zawilgocenie ścian wewnątrz budynku, co przejawia się początkowo parowaniem okien, a w kolejnych latach pojawieniem się wykwitów grzybów i pleśni. Niestety, inwestorzy często uświadamiają to sobie dopiero, gdy niesystemowa izolacja cieplna elewacji szwankuje i nie spełnia swojej funkcji. Najczęściej też sami muszą ponosić koszty potrzebnych napraw" - dodaje ekspert firmy Baumit.


Kompatybilność wszystkich elementów składowych systemu ociepleń stanowi potencjalną gwarancję jego niezawodności. Tak zwane "składaki" nawet z materiałów renomowanych marek mogą się nie sprawdzić. Poszczególne materiały na różnych spoiwach, od różnych producentów, mogą wchodzić we wzajemne reakcje, powodując zmianę lub utratę parametrów zakładanych przez ich wytwórców. Dlatego systemodawcy nie biorą odpowiedzialności za efekt działania elewacji "ocieplonej" losowo zestawionymi produktami. Gdy elementy układu termoizolacji pochodzą od różnych producentów, uznanie jej reklamacji jest praktycznie niemożliwe. W przypadku problemów czy usterek, koszty naprawy musi wówczas pokryć Wykonawca lub Inwestor, który zgodził się na takie rozwiązanie. Tymczasem naprawa "składaka" jest zdecydowanie droższa, niż montaż przebadanego, sprawdzonego przez producenta kompletnego systemu ociepleń. Oszczędności poczynione na etapie kompletowanie "składaka" mogą więc okazać się tylko pozorne i w rzeczywistości słono kosztować.

Źródło i zdjęcia: Baumit
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
TEMAT MIESIĄCA
Wiosenne porządki: ocieplanie fasad otynkowanych

Coś się kończy, coś się zaczyna. Schyłek okresu grzewczego jak zwykle zbiega się w czasie z budzącą się do życia wiosną oraz początkiem sezonu budowlanego. To kwitnący czas dla wykonawców, których kalendarze pęcznieją od kolejnych zleceń na izolację lub termomodernizację domu. A że inwestorzy w dalszym ciągu chętnie stawiają na klasyczne fasady otynkowane, warto przypomnieć sobie zasady poprawnego ocieplania ścian metodą lekką mokrą, znaną też jako ETICS. Czytaj więcej