Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TYNKI 2017/1
Drodzy Czytelnicy,

z opublikowanych przez GUS danych wynika, że w lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 22,8% (przed miesiącem odpowiednio 14,5% i 24,2%).

Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej były nieco bardziej niekorzystne od zgłaszanych w styczniu, przy utrzymujących się negatywnych diagnozach portfela zamówień. Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano -montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być mniej znaczące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Ceny robót budowlano-montażowych mogą nie zmienić się.

Spośród badanych podmiotów 27,7% (przed rokiem 24,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Luty jest siódmym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych (w bieżącym miesiącu jest to jednak spadek niewielki, mniej znaczący niż zapowiadano w styczniu).

Zapraszam do lektury kolejnego wydania TYNKÓW.


Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
TYNKI 2016/6
Drodzy Czytelnicy,

Według analiz przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i ekspertów z branży budowlanej, dotyczących konieczności przeprowadzenia prac ociepleniowych budynków, w czołówce polskich województw znajduje się Śląsk.

Prace poprawiające izolacyjności, w wiekszości dotyczą budynków starszych. Przeprowadzenie kompleksowych remontów, w tym także termomodernizacji, dotyczy budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 roku. Dodatkowo na Ślasku występuje, charakterystyczna dla tego regionu zabudowa zwana “familokami”, które poddawane są pracom modernizacyjnym i ociepleniowym bez naruszania elewacji.

Odnowienia wymagają również obiekty zabytkowe regionu, gdzie ważnym elementem prac jest poprawa parametrów cieplnych ścian.

Restrykcje wynikające z ochrony obiektów zabytkowych uniemożliwiają wykonanie ocieplenia przegród budynku po ich zewnętrznych stronach. Związane jest to z zachowaniem historycznego wyglądu fasad.

Jak podają eksperci z branży, w takim przypadku jedyną dopuszczalną metodą poprawiającą parametry termiczne ścian, pozwalającą zachować fasadę w oryginalnym kształcie, jest ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz. Ten sposób ocieplenia jest także skutecznym rozwiązaniem dla właścicieli mieszkań w starym budownictwie, które nie zostały ocieplone od zewnątrz, bądź też izolacja zewnętrzna jest niewystarczająca.

Materiał: Sewera Polska ChemiaTadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

TYNKI 2016/4
Drodzy Czytelnicy,

Analiza PSB S.A. dotycząca trendów w zmianach cen materiałów budowlanych pokazała, w maju 2016 r., 7 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży materiałów budowlanych(do sieci PSB), w porównaniu do roku ubiegłego.

Sprzedaż po pięciu miesiącach 2016 r. była wyższa o 11% od analogicznego okresu roku poprzedniego.

Maj 2016 r., w porównaniu do kwietnia 2016 r., przyniósł wzrost cen w 9 grupach, w tym pokryć i folii dachowych, rynien (+4,6%), materiałów ściennych ceramicznych (+3,3%), narzędzi i sprzętu budowlanego (+2,6%), chemii budowlanej (+1,8%), izolacji termicznych oraz drewna i materiałów drewnopochodnych (po +1,1%) oraz gazobetonów, silikatów i stolarki otworowej, parapetów o mniej niż +1%. Spadły ceny suchej zabudowy (–4,9%) i izolacji wodochronnych (–1,9%).

W kategorii „inne”, wzrosły ceny bram, ogrodzeń (+1,7%), instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (+1,6%) oraz płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek i kuchni (+0,4%). Spadły wyraźnie ceny farb, lakierów, tapet (–6%) i minimalnie cementu, wapna (–0,2%). Nie zmieniły się ceny kostki brukowej.

Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie I–IV 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przyjął wartość plus 13%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 10,4%. Równolegle w zakresie mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto dynamika wyniosła plus 10,5%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 11%.

 Dane: Grupa PSB S.A.


Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

TYNKI 2016/2
Drodzy Czytelnicy,

Z raportu opracowanego przez IBP Research wynika, że w 2015 roku rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce osiągnął sprzedaż na poziomie około 40 mld złotych.

Największe przyrosty sprzedaży dystrybutorzy materiałów budowlanych osiągali w latach 2006-2008, a największą wartość bezwzględną rynek osiągnął w roku 2011. Lata 2012-13 były wyraźnie spadkowe, 2014-ty przyniósł lekkie ożywienie, a zeszły rok to wzrost o prawie 7 punktów procentowych.

Badanie kilku tysięcy punktów sprzedaży, spośród tworzących rynek dystrybucji podmiotów, takich jak hurtownie i składy ogólnobudowlane, hiper/supermarkety budowlane oraz sklepy specjalistyczne, wykazało, że w latach 2006-2015 udział hurtowni spadł z 67% do 50%, udział sklepów specjalistycznych oscyluje wokół 7-9%, natomiast udział hiper/supermarketów wzrósł z 25% na 42%.

Na podstawie: IBP Research „Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce”.
Pełna informacja w tytule, w dziale Rynek.Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
6 prawd na temat styropianu

Kawałek białej płyty, często ukruszonej. Ten obraz styropianu jest nieprawdziwy już od wielu lat, a jednak nadal często tak właśnie go kojarzymy. Tymczasem styropian jest jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych. Staje się też coraz bardziej wyspecjalizowany: produkty różnią się właściwościami w zależności od zastosowania. Czytaj więcej