Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TYNKI 2012/6
Drodzy Czytelnicy,

Pogorszenie koniunktury gospodarczej w IV kwartale jest naturalne, bo wynika z sezonowości, charakterystycznej dla aktywności budownictwa.

Ogólna wielkość produkcji zakładów budowlanych zmniejszyła się, jednak obecnie obserwowany spadek produkcji jest mniejszy od prognoz sprzed trzech miesięcy. Najlepiej radzą sobie największe przedsiębiorstwa publiczne, w których obserwuje się wzrost produkcji.

Jeśli chodzi o bariery ograniczające aktywność budownictwa, główną barierą nadal jest silna konkurencja wewnątrz gałęzi oraz niedostateczny popyt, w coraz większym stopniu limitujący wzrost produkcji. Nie zmniejsza się również problem zatorów płatniczych. Według firm budowlanych, sytuacja panująca w gospodarce ogółem jest lepsza od sytuacji w budownictwie.

Czy na zauważalną poprawę koniunktury w budownictwie będziemy musieli zaczekać aż do 2014 roku?

Zapraszam do lektury bieżącego wydania TYNKÓW.

Beata Gozdur
Redaktor naczelny
TYNKI 2012/5
Drodzy Czytelnicy,

jak wynika z danych GUS, wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej kształtuje się we wrześniu 2012 roku na poziomie nieco niższym od odnotowanego przed miesiącem oraz przed rokiem. We wrześniu na niewielkie pogorszenie wskaźnika syntetycznego w stosunku do sierpnia wpływa nieznaczny spadek jego składowych we wszystkich badanych obszarach, przy czym w największym stopniu zmniejszyła się wartość wskaźnika dla przemysłu. Również w porównaniu z analogicznym miesiącem sprzed roku wszystkie składowe wskaźnika uległy obniżeniu, w największym stopniu w budownictwie.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano znaczący spadek ocen diagnostycznych oraz – w nieco mniejszym stopniu – prognostycznych. Obydwie składowe wskaźnika kształtowały się również na niższym poziomie niż przed rokiem (w szczególności składowe prognostyczne).

Jak przekładają się te mało optymistyczne wyniki badań GUS na poszczególne firmy na rynku budowlanym? Czy nie jest to efekt wstrzymywania się z decyzjami inwestycyjnymi przed niepewnym jutrem? Czy takie podejście nie pogłębi tych negatywnych zjawisk na rynku? Cykle koniunkturalne to przecież nie tylko same spadki, ale również wzrosty. Na nie wszyscy czekamy.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania TYNKÓW.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
TYNKI 2012/4
Drodzy Czytelnicy,

z danych opublikowanych przez GUS wynika, że w lipcu 2012 r. nieznacznie poprawiły się nastroje konsumenckie społeczeństwa w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Nadal jednak pozostają one na znacznie niższym poziomie niż w lipcu ubiegłego roku.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w lipcu, podobnie jak w czerwcu, negatywnie, gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwunastu lat. Utrzymują się pesymistyczne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Sytuacja finansowa oceniana jest nadal niekorzystnie, choć nieco mniej negatywnie niż w czerwcu.

Deweloperzy w okresie sześciu miesięcy 2012 r. oddali o 50% więcej mieszkań niż w analogicznym okresie 2011 r. (kiedy notowano spadek o 29,9%). Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali o 13,5% więcej niż przed rokiem pozwoleń na budowę mieszkań i rozpoczęli budowę większej ilości mieszkań o 21,9% niż w 2011 r. To może nastrajać optymistycznie na przyszłość.

W bieżącym wydaniu TYNKÓW dużo piszemy o systemach ociepleń, parametrach, jakie powinien spełniać styropian oraz nowościach systemowych w tym zakresie.

Zapraszam do lektury całego numeru.

Beata Gozdur
Redaktor naczelny
TYNKI 2012/3
Drodzy Czytelnicy,

w Waszych rękach kolejny numer TYNKÓW. Opisujemy w nim wyjątkowo dużo realizacji ze względu na pełnię sezonu. Wszystko wskazuje na to, że powinien to być dobry rok, jeśli chodzi o zamówienia.

W bieżącym wydaniu TYNKÓW publikujemy kontynuację polemiki do artykułów z TYNKÓW 1/2012 (str. 8).

Sprzyjające warunki atmosferyczne w tym roku umożliwiają prowadzenie prac ociepleniowych budynków, dlatego też prezentujemy różne produkty i urządzenia niezbędne przy tego typu pracach.

Jak właściwie wybrać styropian (str. 22 i 48), jakich agregatów tynkarskich używać (str. 28 i 32), które urządzenia usprawnią pracę na budowie (str. 26, 34, 36, 38, 39), wybrać rusztowania (str. 14, 16, 24) czy platformy robocze (str. 30 i 31), jaki tynk położyć (str. 18, 43, 44, 46, 47, 49) – na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w dwumiesięczniku TYNKI.

Zapraszam do lektury

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Akustyka w obiektach sportowych

Sale i baseny to pomieszczenia o dużym czasie pogłosu, który sprawia, że rozchodzący się w nich dźwięk dociera zniekształcony do adresatów, a jego natężenie powoduje zmęczenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, wprowadzając do takich budynków powierzchnie dźwiękochłonne. Przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce. Czytaj więcej