Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TYNKI 2014/2
Drodzy Czytelnicy,

w Waszych rękach kolejne, wiosenne wydanie TYNKÓW. Sezon budowlany rozpoczęty i wszystko wskazuje na to, że będzie lepszy niż 2 ostatnie, co napawa optymizmem wszystkie firmy budowlane, zmęczone już pogorszoną koniunkturą w kilku poprzednich latach.

Z badań TNS Polska (str. 6) wynika, że prawie 90% firm budowlanych, które brały udział w ankiecie, powinna odczuć poprawę sytuacji na rynku na początku 2015 roku.

Prawie 40% badanych firm uznało, że obecnie kondycja branży jest nieco lepsza niż przed rokiem.
To najbardziej optymistyczne wyniki pomiarów, jakie TNS Polska przeprowadził dla Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń od października 2011 roku, kiedy rozpoczęto badania.

Wygląda na to, że przed nami kilka „dobrych” lat, z odczuwalnie lepszą koniunkturą niż w minionej pięciolatce.

Beata Gozdur
Redaktor naczelny
TYNKI 2014/1
Drodzy Czytelnicy,

z danych szacunkowych ogłoszonych przez GUS za rok 2013 wynika, że produkcja budowlano-montażowa ogółem w 2013 r. była o ok. 11% niższa niż przed rokiem (wobec spadku o 6,3% w 2012 r.). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób sprzedaż obniżyła się w porównaniu z poprzednim rokiem o 12,0%, ale w II połowie roku obserwowano ograniczenie skali spadku. W 2013 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem we wszystkich działach budownictwa, a najgłębszy spadek wystąpił w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W strukturze produkcji budowlano-montażowej zwiększył się w porównaniu z 2012 r. udział robót budowlanych specjalistycznych, a zmniejszył się – budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz w niewielkim stopniu – budowy budynków. W grudniu 2013 r., przy korzystnych warunkach meteorologicznych, po raz pierwszy od ponad roku produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w porównaniu z niskim poziomem sprzed roku (o 5,8%, a po wyeliminowaniu sezonowości o 0,4%).

Wszystko wskazuje na to, że ciężkie czasy mamy już za sobą. Z niecierpliwością czekamy na początek udanego sezonu budowlanego 2014.

Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

TYNKI 2013/6
Drodzy Czytelnicy,

jak podał GUS, tempo wzrostu gospodarczego w okresie trzech kwartałów b.r. było wolniejsze niż przed rokiem. Obserwowano jednak stopniową poprawę dynamiki:
  • umocnił się wzrost produkcji sprzedanej w przemyśle,
  • znacznie zmniejszyła się skala spadku produkcji budowlano-montażowej,
  • szybciej rosła sprzedaż detaliczna,
  • poprawiło się tempo wzrostu sprzedaży usług w transporcie, po spowolnieniu w okresie kwiecień – czerwiec.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w okresie styczeń – wrzesień b.r. rosły w skali roku w tempie wyraźnie wolniejszym niż przed rokiem, kształtując się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Utrzymał się zapoczątkowany w ubiegłym roku spadek cen produkcji w przemyśle i budownictwie.

Polska gospodarka drgnęła, ale zima ostudzi inwestycyjny zapał, który powinien odrodzić się na wiosnę i dopiero wtedy branża budowlana będzie mogła odczuć zdecydowaną poprawę koniunktury gospodarczej. Tego właśnie Państwu życzymy w Nowym Roku!

Beata Gozdur
Redaktor naczelny
TYNKI 2013/5
Drodzy Czytelnicy,

ekonomiści ogłosili koniec kryzysu i przewidują, że w przyszłym roku nastąpi powolny powrót na ścieżkę relatywnie szybkiego wzrostu.

Jednakże ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest we wrześniu nieco bardziej pesymistycznie niż w sierpniu, ale mniej negatywnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieznacznie bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem, przy utrzymujących się niekorzystnych diagnozach sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w ubiegłym miesiącu.

Czy sondaże te wskazują na konieczność czekania na poprawę sytuacji w budownictwie aż do wiosny przyszłego roku? Zobaczymy. Chcę jednak podziękować wszystkim firmom, które mimo kryzysu były razem z naszym Wydawnictwem i wspólnie z naszymi pismami zmagały się z przeciwnościami rynkowymi w tym trudnym sezonie budowlanym. Mam nadzieję, że byliśmy Państwu pomocni i w dalszym ciągu będziemy!

Zapraszam do lektury kolejnego wydania TYNKÓW.


Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Akustyka w obiektach sportowych

Sale i baseny to pomieszczenia o dużym czasie pogłosu, który sprawia, że rozchodzący się w nich dźwięk dociera zniekształcony do adresatów, a jego natężenie powoduje zmęczenie. Można jednak temu skutecznie przeciwdziałać, wprowadzając do takich budynków powierzchnie dźwiękochłonne. Przekonajmy się, jak to wygląda w praktyce. Czytaj więcej