Strona główna | Wydanie Drukowane
Rok wydania: Numer:
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TYNKI 2017/1
Drodzy Czytelnicy,

z opublikowanych przez GUS danych wynika, że w lutym ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie minus 6,8 (przed miesiącem minus 9,8). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,0% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 22,8% (przed miesiącem odpowiednio 14,5% i 24,2%).

Oceny dotyczące produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej były nieco bardziej niekorzystne od zgłaszanych w styczniu, przy utrzymujących się negatywnych diagnozach portfela zamówień. Odpowiednie prognozy są mniej pesymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano -montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być mniej znaczące od planowanych w ostatnich sześciu miesiącach. Ceny robót budowlano-montażowych mogą nie zmienić się.

Spośród badanych podmiotów 27,7% (przed rokiem 24,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Luty jest siódmym z kolei miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych (w bieżącym miesiącu jest to jednak spadek niewielki, mniej znaczący niż zapowiadano w styczniu).

Zapraszam do lektury kolejnego wydania TYNKÓW.


Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
TYNKI 2016/6
Drodzy Czytelnicy,

Według analiz przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i ekspertów z branży budowlanej, dotyczących konieczności przeprowadzenia prac ociepleniowych budynków, w czołówce polskich województw znajduje się Śląsk.

Prace poprawiające izolacyjności, w wiekszości dotyczą budynków starszych. Przeprowadzenie kompleksowych remontów, w tym także termomodernizacji, dotyczy budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1970 roku. Dodatkowo na Ślasku występuje, charakterystyczna dla tego regionu zabudowa zwana “familokami”, które poddawane są pracom modernizacyjnym i ociepleniowym bez naruszania elewacji.

Odnowienia wymagają również obiekty zabytkowe regionu, gdzie ważnym elementem prac jest poprawa parametrów cieplnych ścian.

Restrykcje wynikające z ochrony obiektów zabytkowych uniemożliwiają wykonanie ocieplenia przegród budynku po ich zewnętrznych stronach. Związane jest to z zachowaniem historycznego wyglądu fasad.

Jak podają eksperci z branży, w takim przypadku jedyną dopuszczalną metodą poprawiającą parametry termiczne ścian, pozwalającą zachować fasadę w oryginalnym kształcie, jest ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz. Ten sposób ocieplenia jest także skutecznym rozwiązaniem dla właścicieli mieszkań w starym budownictwie, które nie zostały ocieplone od zewnątrz, bądź też izolacja zewnętrzna jest niewystarczająca.

Materiał: Sewera Polska Chemia



Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

TYNKI 2016/4
Drodzy Czytelnicy,

Analiza PSB S.A. dotycząca trendów w zmianach cen materiałów budowlanych pokazała, w maju 2016 r., 7 procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży materiałów budowlanych(do sieci PSB), w porównaniu do roku ubiegłego.

Sprzedaż po pięciu miesiącach 2016 r. była wyższa o 11% od analogicznego okresu roku poprzedniego.

Maj 2016 r., w porównaniu do kwietnia 2016 r., przyniósł wzrost cen w 9 grupach, w tym pokryć i folii dachowych, rynien (+4,6%), materiałów ściennych ceramicznych (+3,3%), narzędzi i sprzętu budowlanego (+2,6%), chemii budowlanej (+1,8%), izolacji termicznych oraz drewna i materiałów drewnopochodnych (po +1,1%) oraz gazobetonów, silikatów i stolarki otworowej, parapetów o mniej niż +1%. Spadły ceny suchej zabudowy (–4,9%) i izolacji wodochronnych (–1,9%).

W kategorii „inne”, wzrosły ceny bram, ogrodzeń (+1,7%), instalacji i techniki grzewczej, kanalizacji, odwodnień, wentylacji (+1,6%) oraz płytek ceramicznych, wyposażenia łazienek i kuchni (+0,4%). Spadły wyraźnie ceny farb, lakierów, tapet (–6%) i minimalnie cementu, wapna (–0,2%). Nie zmieniły się ceny kostki brukowej.

Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń na budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie I–IV 2016 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przyjął wartość plus 13%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 10,4%. Równolegle w zakresie mieszkań ogółem, których budowę rozpoczęto dynamika wyniosła plus 10,5%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 11%.

 Dane: Grupa PSB S.A.


Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa

TYNKI 2016/2
Drodzy Czytelnicy,

Z raportu opracowanego przez IBP Research wynika, że w 2015 roku rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce osiągnął sprzedaż na poziomie około 40 mld złotych.

Największe przyrosty sprzedaży dystrybutorzy materiałów budowlanych osiągali w latach 2006-2008, a największą wartość bezwzględną rynek osiągnął w roku 2011. Lata 2012-13 były wyraźnie spadkowe, 2014-ty przyniósł lekkie ożywienie, a zeszły rok to wzrost o prawie 7 punktów procentowych.

Badanie kilku tysięcy punktów sprzedaży, spośród tworzących rynek dystrybucji podmiotów, takich jak hurtownie i składy ogólnobudowlane, hiper/supermarkety budowlane oraz sklepy specjalistyczne, wykazało, że w latach 2006-2015 udział hurtowni spadł z 67% do 50%, udział sklepów specjalistycznych oscyluje wokół 7-9%, natomiast udział hiper/supermarketów wzrósł z 25% na 42%.

Na podstawie: IBP Research „Rynek dystrybucji materiałów budowlanych w Polsce”.
Pełna informacja w tytule, w dziale Rynek.



Tadeusz Bąk
Dyrektor wydawnictwa
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Dobry materiał izolacyjny? 5 pytań, na które wykonawca musi znać odpowiedź

Remont starego domu czy budowa nowego - w obu przypadkach niezbędna jest kompleksowa termomodernizacja. Wykonawca musi wówczas podjąć kilka kluczowych decyzji. Jaki materiał wybrać do ocieplenia? Kiedy przeprowadzić prace? Na co zwrócić szczególną uwagę? Podpowiadamy, które rozwiązania są najlepsze. Czytaj więcej